11:09
Bosch Kļūdu kodi. Kļūdu kodi ierīces displejā.Trauku mazgājamā mašīna neiztukšojas un brīdina par iztukšošanas kļūdu, bojājuma kods E24, E25

Kļūdu kodi ierīces displejā

Saraksts attiecas galvenokārt uz jaunākajām ierīcēm un ir nepilnīgs. Jūsu drošības dēļ mēs nevaram sniegt padomu vai palīdzību mūsu izstrādājumu remontam. Ja jums nav atbilstošas kvalifikācijas un visas nepieciešamās pārbaudes iekārtas, mēs neiesakām jums veikt nekādus patstāvīgus remontdarbus.
 

Plīts virsmas


rāda, ka bērnu aizsardzība ir aktivizēta. 
Tas norāda, ka aizsardzība ir aktivizēta. Lai atceltu, pieskarieties ieslēgts/izslēgts zonai, kamēr simbols pazūd.

F8, Automātiska atslēgšana
Virsma izslēdzas, un vārīšanas zonas indikators, pārmaiņus mirgojot, pārslēdzas starp F, 8 un paliekošā siltuma indikatoru h/H. Piespiediet kādu no simboliem, lai tie nodziest, tad virsmu var atkal ieslēgt.

E mirgo
Vadības panelis ir mitrs, vai panelim pieskaras kāds priekšmets. Sensori priekšpusē ir aizsegti. Var būt arī netīrumi.

Er + Nr, d + Nr, e + Nr
Elektrosistēmā ir konstatēta kļūda. Atvienojiet virsmu no strāvas un atkal ieslēdziet. Mēģiniet vēlreiz. Ja bojājuma kods atkārtojas, lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

F0/F09
Iekšēja kļūda. Atvienojiet virsmu no strāvas un atkal ieslēdziet. Mēģiniet vēlreiz. Ja bojājuma kods atkārtojas, lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

F2, F4
Elektrosistēma ir pārkarsusi un vārīšanas zona ir izslēgta. Trauks var būt novietots uz priekšējām zonām un atrodas pārāk tuvu vadības joslai. Pagaidiet, kamēr virsma atdziest. Noņemiet vārīšanas trauku. Pēc tam piespiediet jebkuru simbolu. Ja bojājums atkārtojas, lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

UI, C1
Nepareizs tīkla spriegums, virsma nevar normāli darboties. Pārbaudiet, vai drošinātāji nav izdeguši. Sazinieties ar elektroenerģijas piegādātāju, ja bojājums pastāv.

U2, U3, C2
Vārīšanas zona ir pārkarsusi. Aizsardzība ir izslēgusi virsmu. Pagaidiet, kamēr virsma atdziest un mēģiniet atkal. Ja bojājums pastāv, lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

Tas ir visbiežāk sastopamo bojājumu kodu saraksts. Citi bojājumu kodi var būt dažiem sarežģītākiem modeļiem. Papildus informāciju skatieties atbilstošajā instrukciju rokasgrāmatā.

 

Tvaika nosūcēji

 vai displejā = Tauku filtra tīrīšana. 
Šie simboli norāda, ka nepieciešama tauku filtra tīrīšana. Pēc tīrīšanas simbols pazudīs, ja jūs nospiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kamēr simbols pazūd.

 displejā = Nomainiet ogles filtru. 
Tas norāda, ka ogles filtrs jānomaina. Pēc nomaiņas simbols pazudīs, ja jūs nospiedīsiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kamēr simbols pazūd.

 

Trauku mazgājamās mašīnas

Mirgojošs LED vai kļūdas kods atklātā tekstā displejā var brīdināt, ka ūdens krāns ir noslēgts, vai ir zems ūdens spiediens. Pārbaudiet, vai mehānisms saņem ūdeni un ūdens spiediens ir atbilstošs. Trauku mazgājamā mašīna var brīdināt par aizsērējušu drenāžas sūkni, drenāžas šļūteni vai kanalizācijas sistēmu. Apkopes laikā pārbaudiet un iztīriet izsmidzināšanas sprauslas un filtrus.

Trauku mazgājamā mašīna neiztukšojas un brīdina par iztukšošanas kļūdu, bojājuma kods E24, E25
Mēģiniet iztīrīt sūkni caur filtru. Ja tas nepalīdz vai jūs nevarat noņemt plastikāta vāciņu = lūdzu, sazinieties ar klientu servisu 0771-11 22 77, lai saņemtu tehniķu palīdzību. Pārbaudiet arī šļūtenes un pieslēgumu. Pārbaudiet, piemēram, vai šļūtene nav saspiesta? Vai šļūtene nav salocījusies?

Skatieties turpmāk, kā tīrīt sūkni:Uzlieciet vāku:

Ja ir citi bojājumu kodi, lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

 

Veļas mazgājamās mašīnas

Mirgojošs LED, degoši simboli vai bojājuma kods atklātā tekstā displejā norāda, ka vāks nav noslēgts, pārāk mazs ūdens spiediens vai pārāk daudz putu mašīnā. Atkarībā no vecuma un modeļa veļas mazgājamās mašīnas var parādīt dažādus kļūdu kodus.

F16
Durvju slēdzene atvērta. Pārbaudiet sekojošo:
- Vai vāks ir pareizi aizvērts

F17 
Mašīna pārāk ilgi piepildās ar ūdeni

F29
Mehānisms nefiksē ūdens iepildīšanu. Pārbaudiet sekojošo:
- Vai krāns ir atvērts?
- Varbūt ir nepareizs ūdens spiediens? Pārāk zems ūdens spiediens, piemēram.
- Pārbaudiet, vai savienojuma šļūtene nav aizspiedusies vai sapinusies.

F18
Mašīna nevar izsūknēt ūdeni. Pārbaudiet sekojošo:
- Iztīriet filtru ar drenāžas sūkni
- Pārbaudiet, vai izvadīšanas šļūtene nav salocījusies
- Pārbaudiet, vai pie kanalizācijas pieslēguma nav aizsprostojums, ja tas ir pievienots kanalizācijai zem izlietnes vai tamlīdzīgi.

F23
Ūdens noslēgs (Aqua stop) ir aktivizēts. Pārbaudiet sekojošo:
Ūdens iztek zem mašīnas. No mašīnas iztek ūdens. Lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

F34, 61
Mašīnai nevar noslēgt durvis. Pārbaudiet sekojošo:
- Mēģiniet vēlreiz atvērt un aizvērt durvis.
- Vai atvērāt durvis ar avārijas paņēmienu? Mēģiniet vēlreiz aizvērt un atvērt durvis.

F42, 43, 44 Motora bojājums
Nekas nav jāpārbauda, lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

Ja ir citi mazgāšanas bojājumu kodi, lūdzu, zvaniet klientu servisa partnerim.

Tas ir visbiežāk sastopamo bojājumu kodu saraksts. Citi bojājumu kodi var būt vairākiem vēl sarežģītākiem modeļiem. Papildus informāciju skatieties atbilstošajā instrukciju rokasgrāmatā.

 

Ledusskapis

Temperatūras displejs mirgo = Temperatūras novirze.
Tas norāda, ka temperatūra ir paaugstinājusies virs noteiktās vērtības. Iemesls varētu būt, ka durvis ir atstātas atvērtas, noticis strāvas pārtraukums, ievietots silts ēdiens un. taml. Nospiediet un turiet brīdinājuma izslēgšanas pogu. Tagad redzama augstākā temperatūra, kas tika sasniegta, kopš poga iepriekšējo reizi bija ieslēgta. Kad pogu nospiež, displejs atkal rāda pašreizējo temperatūru. Ja tā nenotiek vai joprojām problēma pastāv, sazinieties ar klientu servisa partnerim, lai saņemtu tehniķu palīdzību.

 
 

E1 vai E2 displejā NTC bojājums. Tas norāda uz sensora bojājumu, sazinieties ar klientu servisa partnerim, lai saņemtu tehniķu palīdzību.

 

Pilnvarotie servisa partneri

 

SIA "GENERAL SERVISS"

Tel: +371 6742 52 32
Fax: +371 6747 33 00

olimpeks@olimpeks.lv

 

 

SIA "ELEKTRONIKA SERVISS"

Tel: +371 6771 70 60
Fax: +371 6760 12 35

serviss@elektronika.lv

 

 

ELKOR SERVISS

Tel: +371 6707 05 20
Fax: +371 6707 05 24

 

 

 

 

 

 
 
Kategorija: Интересные ссылки | Skatījumu skaits: 2229 | Pievienoja: Serviss | Atslēgvārdi: LedusskapisKļūdu kodi, Veļas mazgājamās mašīnas Kļūdu kodi, Plīts virsmas Kļūdu kodi, Trauku mazgājamās mašīnas Kļūdu kod | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
avatar